Ateneu Terres Gironines

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Cicle impulsem l'habitatge cooperatiu a la ciutat de Girona

Descripció

Cicle de tres sessions organitzat per la Fundació La Dinamo amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat a la ciutat de Girona. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.

 

1.       Dimecres 18/10 _Sessió divulgativa: Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?

Introducció i explicació del model d’habitatge cooperatiu, les seves característiques, experiències en el territori i les passes per impulsar un projecte autogestionat i arrelat al territori. També hi haurà torn obert de paraula i una petita dinàmica de coneixença.

 

2.         Dimecres 29/11 _Sessió d’imaginaris: Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir?

En aquesta sessió ens centrarem en parlar de la part arquitectònica d’un projecte, posant èmfasi en els espais col·lectius de la cooperativa i en com podem crear comunitat i arrelament amb el barri. Aquesta sessió tindrà un caràcter més pràctic amb dinàmiques per conèixer les diferents visions de les persones assistents.

 

3.          Dimecres 10/01 _Sessió d’activació : Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu?

S’explicaran en detall les diferents fases de promoció d’un projecte; des de el moment de creació del grup, l’accés al sol o a un edifici, el finançament, etc. Es traçarà un full de ruta amb les passes a seguir en funció de la composició del grup que hagi sorgit a Girona i tenint en compte les oportunitats que hi pot haver en el municipi. 


Organitza: Fundació La Dinamo amb la col·laboració de l'Ateneu Terres Gironines

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?_Sessió divulgativa (1) _

Sessió conclosa

18 de octubre de 2023

18:30 - 20:30 H

Lloc

La Mercè

Descripció

Cicle de tres sessions organitzat per la Fundació La Dinamo amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat a la ciutat de Girona. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.

 

Serà una sessió d'introducció i explicació del model d’habitatge cooperatiu, les seves característiques, experiències en el territori i les passes per impulsar un projecte autogestionat i arrelat al territori. També hi haurà torn obert de paraula i una petita dinàmica de coneixença.

 

Organitza: Fundació La Dinamo amb la col·laboració de l'Ateneu Terres Gironines

Sessió 1

Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir?_ Sessió d'imaginaris (2)_

Sessió conclosa

29 de novembre de 2023

18:30 - 20:30 H

Lloc

La Mercè

Descripció

Cicle de tres sessions organitzat per la Fundació La Dinamo amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat a la ciutat de Girona. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.

  

En aquesta sessió ens centrarem en parlar de la part arquitectònica d’un projecte, posant èmfasi en els espais col·lectius de la cooperativa i en com podem crear comunitat i arrelament amb el barri. Aquesta sessió tindrà un caràcter més pràctic amb dinàmiques per conèixer les diferents visions de les persones assistents.

 

Organitza: Fundació La Dinamo amb la col·laboració de l'Ateneu Terres Gironines

Sessió 1

Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu?_ Sessió d'activació (3)

Sessió conclosa

10 de gener de 2024

18:30 - 20:30 H

Lloc

La Mercè

Descripció

Cicle de tres sessions organitzat per la Fundació La Dinamo amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat a la ciutat de Girona. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.


En aquesta sessió s’explicaran en detall les diferents fases de promoció d’un projecte; des de el moment de creació del grup, l’accés al sol o a un edifici, el finançament, etc. Es traçarà un full de ruta amb les passes a seguir en funció de la composició del grup que hagi sorgit a Girona i tenint en compte les oportunitats que hi pot haver en el municipi. 


Organitza: Fundació La Dinamo amb la col·laboració de l'Ateneu Terres Gironines