Com funcionen les licitacions públiques en l'àmbit cultural?


Activitats en aquesta formació:

Com funcionen les licitacions en l'àmbit cultural (virtual)

Data: 16 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Virtual

Descripció:

Una formació enfocada a conèixer el funcionament ordinari de les licitacions i a desenvolupar estratègies de millora de les proposicions, especialment per a entitats i empreses de l'àmbit cultural.

Aquesta formació es farà de forma virtual els dies 16, 17, i 23 de maig de 10 a 12 hores.

FORMACIÓ - FITXA D’ACTIVITAT

Objectius generals de l’activitat:

• Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions

• Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions

Objectius específics de l’activitat:

• Saber interpretar els plecs de condicions

• Saber desenvolupar el projecte segons els criteris d’adjudicació

• Donar compliment a totes les obligacions documentals

• Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació de licitacions.

• Saber ponderar els criteris

Temari complert:

• En què consisteixen les licitacions?

• Quines tipologies de contractes i procediments hi ha?

• La compra pública responsable.

• El plec de condicions administratives

• El plec de condicions tècniques

• La documentació administrativa

• La solvència tècnica i econòmica

• Integració de solvència i la UTE

• Procés de presentació. Els sobres.

• El RELI

• Anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic

• Què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica. La baixa temerària.

• Mesures especials d’execució