COOPERAR ÉS DE SAVIS / Pla d'impuls a la creació d'empreses de l'economia social


Activitats en aquesta formació:

COOPERAR ÉS DE SAVIS / Vull emprendre de forma col·lectiva. Què necessito saber?

Data: 26 de maig de 2021

Horari: de 9:30 a 12:00

Lloc: VIVER D'EMPRESES ALTAMAR

Descripció:

Contingut de la sessió:

- Principals diferències entre formes jurídiques.
- Àmbit mercantil vs àmbit social
- Què considerem una empresària.
- Què és una societat mercantil
- Què és economia social.
- Principis ordenadors.
- Què és una cooperativa. Valors cooperatius.
- Què passa amb la fiscalitat?

COOPERAR ÉS DE SAVIS / La decisió d’emprendre i els criteris bàsics per decidir

Data: 2 de juny de 2021

Horari: de 9:30 a 12:00

Lloc: VIVER D'EMPRESES ALTAMAR

Descripció:

Continguts de la sessió:

• Fer cooperativa, una opció de vida.
• Què és una cooperativa.
• En què es diferencia de les altres formes socioempresarials.
• La cooperativa com empresa
• El finançament de les cooperatives.
• La constitució d’una cooperativa. Normes comptables de les cooperatives.
• Règim fiscal de les cooperatives.
• Règim de treball a les cooperatives

COOPERAR ÉS DE SAVIS / La governança d’una cooperativa. Gestió de l’acord (i el desacord)

Data: 9 de juny de 2021

Horari: de 9:30 a 12:00

Lloc: VIVER D'EMPRESES ALTAMAR

Descripció:

Continguts de la sessió:

- Els òrgans a les cooperatives. Assemblea i Consell Rector.
- La persona sòcia a les cooperatives.
- Com es decideixen les coses?
- Com es tracta el desacord?
- El Reglament de règim intern.

COOPERAR ÉS DE SAVIS / La gestió del treball en les empreses de l’economia social

Data: 15 de juny de 2021

Horari: de 9:30 a 12:00

Lloc: VIVER D'EMPRESES ALTAMAR

Descripció:

Continguts de la sessió:

• Com es gestiona el treball a les empreses de l’economia social
• Sòcies treballadores i treballadores per compte aliè.
• Tipus de contractes
• Temps de prova
• La finalització de la relació. Com funciona?
• Comparem models. Quines opcions tinc.
• Calculem costos laborals.