GESTIÓ DE COOPERATIVES - Formació per a gestories i assessories


Activitats en aquesta formació:

GESTIÓ DE COOPERATIVES - Inscripció a les 4 sessions

Data: 25 de març de 2021

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Virtual

Descripció:


Itinerari complert de 4 sessions que permet l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!" de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya, destinat a gestories i assessories:


Sessió 25/3/21: Introducció a la fórmula jurídica cooperativa – La Qperativa SCCL

1.      Introducció al model de negoci cooperatiu.

2.      Comparativa diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa  (beneficis fiscals, etc.) Especialment associació vs cooperativa.

3.      Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre  i d’iniciativa social.

4.      Procés de constitució.


Sessió 31/3/21: Règim laboral i societari de les cooperatives  - La Qperativa SCCL

1.      Règim laboral de persones sòcies, tipus de persones sòcies (en funció del tipus de cooperativa), drets i  obligacions, altes i baixes.

2.      Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació .

3.      Règim de cotització seguretat social.  

4.      Reglament de règim intern.

5.      Capitalització de l'atur.


Sessió 21/9/21: Règim econòmic i comptable de les cooperatives – Gestión Integral SCCL

1.       Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres.

2.       PGC de cooperatives .

3.       Capital social .

4.       Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions).

5.       Fons de reserva i FEPC: usos i destins. 

6.       Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues.

7.       Finançament i subvencions per a cooperatives.


Sessió 23/9/21: Règim fiscal de les cooperatives - Gestión Integral SCCL

1.       Règim fiscal de les cooperatives.

2.       Cooperatives protegides i especialment protegides .

3.       Pèrdua de la protecció fiscal .

4.       Beneficis fiscals de les cooperatives .

5.       Regles de valoració de les operacions cooperativitzades .

6.       Impost de societats.

7.       Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu.

8.       Aplicació del resultat econòmic.

9.       Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació.


GESTIÓ DE COOPERATIVES 1 - Introducció a la fórmula jurídica cooperativa

Data: 25 de març de 2021

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Virtual

Descripció:


Programa de la sessió:


  1. Introducció al model de negoci cooperatiu 

  2. Comparativa diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa  (beneficis fiscals, etc.) Especialment associació vs cooperativa

  3. Tipus de cooperatives (treball, serveis, agràries, integrals, consum, habitatge, etc,) incloent les cooperatives sense ànim de lucre i les cooperatives d’iniciativa social 

  4. Procés de constitució d'una cooperativa


  A càrrec de La Qperativa


  Sessió 1 de 4 per a l'obtenció del Segell "Aquí assessorem l'economia social!"


  GESTIÓ DE COOPERATIVES 2 - Règim laboral i societari de les cooperatives

  Data: 31 de març de 2021

  Horari: de 10:00 a 12:30

  Lloc: Virtual

  Descripció:


  Programa de la sessió:


                  1. Règim laboral de persones sòcies, tipus de persones sòcies (en funció del

                  tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes.

                  2. Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació 

                  3. Règim de cotització seguretat social.  

                  4. Reglament de règim intern

                  5. Capitalització de l'atur


  A càrrec de La Qperativa SCCL.


  Sesió 2 de 4 per a l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!"

  GESTIÓ DE COOPERATIVES 3 - Règim econòmic i comptable de les cooperatives

  Data: 21 de setembre de 2021

  Horari: de 10:00 a 12:30

  Lloc: Virtual

  Descripció:


  Programa de la sessió:


  1. Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

  2. PGC de cooperatives 

  3. Capital social 

  4. Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions) 

  5. Fons de reserva i FEPC: usos i destins. 

  6. Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

  7. Finançament i subvencions per a cooperatives


  A càrrec de Gestión Integral SCCL


  Sessió 3 de 4 per a l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!"


  GESTIÓ DE COOPERATIVES 4 - Règim fiscal de les cooperatives

  Data: 23 de setembre de 2021

  Horari: de 10:00 a 12:30

  Lloc: Virtual

  Descripció:


  Programa de la sessió: 


  1. Règim fiscal de les cooperatives.

  2. Cooperatives protegides i especialment protegides 

  3. Pèrdua de la protecció fiscal 

  4. Beneficis fiscals de les cooperatives 

  5. Regles de valoració de les operacions cooperativitzades 

  6. Impost de societats 

  7. Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu 

  8. Aplicació del resultat econòmic 

  9. Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació 


  A càrrec de Gestión Integral SCCL


  Sessió 4 de 4 per a l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!"