GESTIÓ DE COOPERATIVES - Formació per a gestories i assessories


Activitats en aquesta formació:

GESTIÓ DE COOPERATIVES 3 - Règim econòmic i comptable de les cooperatives

Data: 21 de setembre de 2021

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Virtual

Descripció:


Programa de la sessió:


1. Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

2. PGC de cooperatives 

3. Capital social 

4. Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions) 

5. Fons de reserva i FEPC: usos i destins. 

6. Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

7. Finançament i subvencions per a cooperatives


A càrrec de Gestión Integral SCCL


Sessió 3 de 4 per a l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!"


GESTIÓ DE COOPERATIVES 4 - Règim fiscal de les cooperatives

Data: 23 de setembre de 2021

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: Virtual

Descripció:


Programa de la sessió: 


1. Règim fiscal de les cooperatives.

2. Cooperatives protegides i especialment protegides 

3. Pèrdua de la protecció fiscal 

4. Beneficis fiscals de les cooperatives 

5. Regles de valoració de les operacions cooperativitzades 

6. Impost de societats 

7. Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu 

8. Aplicació del resultat econòmic 

9. Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació 


A càrrec de Gestión Integral SCCL


Sessió 4 de 4 per a l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'economia social!"