Taller Principis i Valors Cooperatius amb jocs de taula (professionals de juventut)


Activitats en aquesta formació:

Taller Principis i Valors Cooperatius amb jocs de taula (professionals de juventut)

Data: 29 de juny de 2021

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Ateneu Sarrià de Ter

Descripció:

Taller sobre com treballar els principis i valors cooperatius i el treball en equip utilitzant els jocs de taula com a recurs. En aquest cas, pensem que podria encaixar com a recurs per a les persones que facin intervenció directa o activitats amb joves. A banda que resulta molt interessant pels mateixos equips de treball que  en participen, la voluntat del taller és que es puguin conèixer diversos jocs i recursos per poder-los treballar després autònomament amb els grups de joves.

 

Elements de contingut:

    Com afecten les emocions en el treball cooperatiu? la por, la seguretat, la satisfacció, la impotència...

    Quines capacitats i habilitats personals són necessàries per a treballar en equip? Empatia, escolta     activa, assertivitat, decisió, observació, anàlisi, concentració, paciència, constància, respecte…

    Quines estratègies, tàctiques i tècniques impulsen l’eficiència del treball cooperatiu? Planificació per     objectius, segmentació de tasques, formació, consens, comunicació efectiva, gestió del temps… 


Metodologia:

     Seguirem una metodologia d’experimentació - reflexió de manera cíclica. Jugarem i reflexionarem sobre què ha passat i anirem sistematitzant a poc a poc els aprenentatges que vagin sorgint del propi grup. 


Aquest és un taller dissenyat per grups de 8-10 persones de caràcter presencial a càrrec de la Cooperativa La Juganera